ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี” ปีการศึกษา 2564

5 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการแข่งขัน “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี” ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต เรื่อง สอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแบบออนไลน์ ในรายวิชา “แบบทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564” ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC) URL : http://mooc.yru.ac.th วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรางวัลหลักสูตรละ 2,000 บาท (รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 1,000 บาท, รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 700 บาท และรางวัลที่ 3 เป็นเงิน 300 บาท) นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ >> เกณฑ์กิจกรรมการแข่งขัน 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฟาติน สะนิ / โทร. 073299636 ต่อ 23203 อีเมล : fatin.s@yru.ac.th 
านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

/ โทร. 073299636 ต่อ 23203

อีเมล : fatin.s@yru.ac.th