ติดต่อเรา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา​
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhat University)
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 23200
e-Mail : [email protected]