บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรม

17 มิถุนายน 2556 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน บริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด อบรมเรื่อง การใช้ระบบ CRIMES ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จำนวนทั้งสิ้น 84 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  25-407 และ 20-408