ลงพื้นที่ไปยังคณะเพื่อสอบถามปัญหาและคำแนะนำการใช้งานระบบ YRU e-Learning ของมหาวิทยาลัย

12 มิถุนายน 2563 (ฟาติน สะนิ) ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงพื้นที่ไปยังคณะเพื่อสอบถามปัญหาและคำแนะนำการใช้งานระบบ YRU e-Learning ของมหาวิทยาลัย

โดยมีการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม แผนการดำเนินงานสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 ด้วยเหตุผลที่ให้มีการลงพื้นที่เนื่องจากต้องการให้ทีมงานได้มีการลงเข้าไปช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนการใช้งานระบบ YRU e-Learning 
 

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

คณะมนุษยศาสตร์ ฯ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ

17 มิ.ย. 63

13.30-16.00 น.

ห้องประชุม 25-509

18 มิ.ย. 63

10.00-12.00 น. 

ห้องหลิวเหลียน ชั้น 3 วจก.

17 มิ.ย. 63

10.00-12.00 น.

ห้องประชุม 25-509

19 มิ.ย. 63

10.00-12.00 น. 

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 

อาคาร 5 คณะวิทย์

ธนภัทร นาคิน

มะอูเซ็ง กอแล

ฟาติน สะนิ

ซุลกิฟลี ยิงทา

ซุลกิฟลี นาแว

วินัย แคสนั่น

มูฮามะ มะสง

อัสลัม เลิศอริยะพงษ์กุล

ซูฮัยลาร์ อาม๊ะ

เกดแก้ว ผลผลา

สมยศ ดีวิจิตร

พัครู ดีเยาะ

สุขบูรีย๊ะส์  กาจิ

อิสรา แสงสุวรรณ

ชัญญานุช เปลี่ยนบำรุง

วันชนะ พรหมทอง