ประกาศ...รายชื่อโครงการค่ายคอมิพวเตอร์สำหรับเยาวชน 2013

27 มีนาคม 2556 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน "ICT for kid summer camp" 2013
หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย วันที่ 20-21 เมษายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 20 ชั้น 4
มีรายชื่อดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด