ประชุมสอบถามความต้องการทางด้านการให้บริการทางวิชาก

4 ตุลาคม 2555 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม ครั้งที่ 1 เรื่อง สอบถามความต้องการทางด้านการให้บริการทางวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ “ความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาครัฐและภาคเอกชน” ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอาจารย์สมภพ เพชรภัคดี อาจารย์พวงทิพท์ มณีประวัติ นายไฟซอล มะแซ และนายธรพงศ์  ไชยศรี จากวิทยาลัยเทคนิคยะลา อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ นายมูฮามะ มะสง นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ นางสาวฟาติน สะนิ  นายรอปิมิ  แมะเราะ และนายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร จากศูนย์คอมพิวเตอร์