ข่าวกิจกรรม

  • ปลดประจำการ IBM System x3550 M4

    เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM System x3550 M4 ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเกิดปัญหาฮาร์ดดิสไม่สามารถใช้งานได้ โดยงานระบบเครือข่ายได้ปลดประจำการ เพื่อเป็นการประหยัดการใช้พลังงาน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังกล่าวนี้ ได้ประจำการมาตั้งแต่ปี 2013 รันระบบในรูปแบบ VM มาแล้วหลากหลายระบบ ล่าสุดได้ให้บ

ปฏิทินศูนย์คอมพิวเตอร์

Video

แผนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส