ข่าวกิจกรรม

  • ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเนื้อหารายวิชา YRU MOOC ครั้งที่ 3

    เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 04.30 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 ห้อง 509 อาคานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยงานเทคโนโลยีสารรสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเนื้อหารายวิชา YRU MOOC ครั้งที่ 3 โดยมีบทเรียนรายวิชา 3 บทเรียน ได้แก่ 1. ความ

ปฏิทินศูนย์คอมพิวเตอร์

Video

แผนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส