งานบริหารงานทั่วไปศูนย์คอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทร. 073-227127, 073227151 ต่อ 9703
ติดต่อ [email protected], [email protected]