ประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2567

23 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (23 เม.ย. 67) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ เป็นประธาน การประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน วัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่ ปรึกษาหารือ วางแผน การปฏิบัติงานของแต่ละงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ และเรื่องอื่น ๆ ตามวาระการประชุม