ประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ (วาระพิเศษ)

23 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (23 ม.ค. 67) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ เป็นประธาน การประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ (วาระพิเศษ)  พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  วัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์