นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง ในกิจกรรม Bike fof Dad

11 ธันวาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง ในกิจกรรม Bike fof Dad ปั่นเพื่อพ่อ ระหว่าง 11-13 ธ.ค. 58 ณ อาคารศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลาและหน่วยงานต่างๆ นิทรรศการสวยงามมีทั้งพระราชกรณียกิจสำคัญๆ ที่พระองค์ท่านเสด็จในพื้นที่จังหวัดยะลา การจัดสวนดอกไม้ การตกแต่งสถานที่ การจัดองค์ประกอบแสงสวยงาม