ทีมงานระบบเครือข่ายลงพื้นที่สำรวจ รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (YRU WiFi)

19 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานระบบเครือข่าย

ทีมงานระบบเครือข่ายลงพื้นที่สำรวจ รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (YRU WiFi)

วันนี้ (19 ส.ค. 63) ทีมงานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่สำรวจ รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (YRU WiFi) ในพื้นที่อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ