ปลดประจำการ IBM System x3550 M4

3 สิงหาคม 2563 (ซุลกิฟลี ยิงทา) กิจกรรมงานระบบเครือข่าย

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM System x3550 M4 ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเกิดปัญหาฮาร์ดดิสไม่สามารถใช้งานได้ โดยงานระบบเครือข่ายได้ปลดประจำการ เพื่อเป็นการประหยัดการใช้พลังงาน

ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังกล่าวนี้ ได้ประจำการมาตั้งแต่ปี 2013 รันระบบในรูปแบบ VM มาแล้วหลากหลายระบบ ล่าสุดได้ให้บริการเกี่ยวกับระบบแสดงการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น iau.yru.ac.th

ทั้งนี้อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อยู่นั้น จะนำไปใช้เสริมทัพกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอื่นๆ ต่อไป