การเชื่อมต่อ YRU-802.1X

8 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ระบบเครือข่ายไร้สาย (YRU-WiFi)