อบรมการสร้างรายวิชาบนระบบ YRU MOOC (Sandbox) ให้แก่อาจารย์

24 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (24 ม.ค. 67) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นประธานการอบรมการสร้างรายวิชาบนระบบ YRU MOOC (Sandbox) ให้แก่อาจารย์  พร้อมด้วยอาจารย์เจ้าของรายวิชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่พัฒนารายวิชาออนไลน์ (คลังหน่วยกิต) เข้าร่วมในครั้งนี้ วิทยากรโดย นายธนภัทร นาคิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และนายสมยศ ดีวิจิตร เจ้าพนักงานห้องสมุด