งาน ITE ร่วมชี้แจงการตรวจสอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรก่อนยื่นสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4

7 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นายธนภัทร นาคิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานและชี้แจงการตรวจสอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรก่อนยื่นสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ รหัส 63 และ 65 (เทียบโอน) ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  ชี้แจงประเด็นการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) โดยมีนักศึกษาร่วมรับประชุมรับฟะงการชี้แจงกว่า 1,200 คน