เปิดเรียนแล้ว!! รายวิชาการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ฯ สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2566

23 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนเรียนรายวิชา "การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต" ได้ตั้งแต่ วันที่ 23 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2566
โดยให้นักศึกษาทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปยังลิงก์ http://checkmooc.yru.ac.th/ หลังจากนั้นกรอกรหัสนักศึกษาเพื่อเช็คผลการศึกษา
2. หากยังไม่เคยลงทะเบียนหรือเรียนไม่ผ่านจะมีปุ่ม [mooc.yru.ac.th] ให้คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปลงทะเบียนเรียน
3. จากนั้นระบบจะเปลี่ยนไปเป็นหน้ารายวิชา ให้ลงนักศึกษาคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมล (รหัสนักศึกษา@yru.ac.th) ให้เรียบร้อย
4. จากนั้นคลิกปุ่ม Enroll Now เป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนรายวิชา

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าระบบ YRU MOOC เพื่อเข้าไปเรียนในระบบได้ตามปกติ
***นักศึกษาที่เรียนผ่านแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ***