ให้บริการบันทึกวิดีโอ แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

31 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (31 พ.ค. 66) ณ ห้องประชุมมังกีส ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการบันทึกวิดีโอ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาโครงร่างการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับแหล่งทุนภายนอก" แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา