ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การตอบปัญหาเรื่องอัตลักษณ์เก่งไอที และแนะนำการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษา" ในรูปแบบการถ่ายทอดสด

20 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์