กิจกรรม Workshop: การสร้างแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Animaker ให้แก่นักศึกษา (3 มี.ค. 66)

17 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (3 มี.ค. 66) เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 25-405 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อบรมการสร้างแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Animaker ให้แก่นักศึกษาสาขาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างภาพการ์ตูนให้เป็นภาพเคลื่อนไหว มีเสียงดนตรีประกอบและมีเสียงพูดได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาได้