กิจกรรม Workshop: การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม CAMTASIA (24 ก.พ.66)

24 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (24 ก.พ. 66) เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 25-304 ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม CAMTASIA  ให้กับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ (คบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอเป็น และสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้