กิจกรรม Workshop: การสร้างแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Animaker ให้แก่นักศึกษา (23 ก.พ.66)

23 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (23 ก.พ. 66) เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อบรมการสร้างแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Animaker ให้แก่นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างภาพการ์ตูนให้เป็นภาพเคลื่อนไหว มีเสียงดนตรีประกอบและมีเสียงพูดได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาได้