ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเนื้อหารายวิชา YRU MOOC ครั้งที่ 2

17 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเนื้อหารายวิชา YRU MOOC ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 509 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา