ประชุมเรื่องการพัฒนาระบบ YRU MOOC

11 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (11 สิงหาคม 2566) นายธนภัทร นาคิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบ YRU MOOC กับทางทีมงานและผู้พัฒนาระบบ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย google meet  เพื่อให้ระบบ YRU MOOC มีรูปแบบที่สวยงาม สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น และสะดวกต่อผู้ใช้งานทั้งในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก