อบรมการใช้งานระบบการจัดการเรียนรู้ YRU e-Learning ให้แก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (19 กรกฎาคม 2566) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  25-304 ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ นายธนภัทร นาคิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและทีมงาน อบรมการใช้งานระบบการจัดการเรียนรู้ YRU e-Learning ให้แก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นการอบรมขั้นพื้นฐานของการใช้งานระบบการจัดการเรียนรู้ YRU e-Learning สำหรับอาจารย์ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และอาจารย์ที่ต้องการทบทวนการใช้งานของระบบ