คำถาม!!! ทำไมลงทะเบียนแล้วระบบยังแสดงว่ายังไม่ลงทะเบียน / เรียนผ่านแล้วแต่ระบบแสดงว่าไม่ผ่าน

21 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) สมรรถนะดิจิทัลบัณฑิต