สิ้นสุดการศึกษา.. รายวิชาการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต (อัตลักษณ์เก่งไอที) ประจำปีการศึกษา 1/2565

25 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) สมรรถนะดิจิทัลบัณฑิต

สิ้นสุดการศึกษา.. รายวิชาการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต (อัตลักษณ์เก่งไอที) ประจำปีการศึกษา 1/2565

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาและดาวน์โหลดเกียรติบัตร (สำหรับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์) ได้ที่รายวิชาในระบบ YRU MOOC ตรวจสอบรายชื่อและสถิติผลการศึกษาทั้งหมดได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3Dt9spD

*นักศึกษาที่เรียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ รอลงทะเบียนเรียนใหม่ในเทอมถัดไป

------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 23200