กิจกรรมตอบปัญหาเรื่องอัตลักษณ์เก่งไอที และแนะนำการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษา

22 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2566) ณ ห้อง ARITC Studio ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมตอบปัญหาเรื่องอัตลักษณ์เก่งไอทีและแนะนำการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษา ด้วยการถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่านทางเพจ Fecebook : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงที่ 1 เวลา 10.30 - 12.00 น. และช่วงที่ 2 เวลา 14.30 - 16.00 น. เพื่อชี้แจงการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และแนะนำการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลับราชภัฏยะลา ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ซักถามและตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัล