ให้บริการห้อง ARITC Studio แก่นักศึกษาสาขาภาษาอาหรับ

29 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (29 ธ.ค. 65) ณ ห้อง ARITC Studio ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้บริการห้อง ARITC Studio แก่นักศึกษาสาขาภาษาอาหรับ เพื่อใช้บันทึกวิดีโอการเรียนการสอน