ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์

7 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) คลังเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด