ประกาศรางวัลการแข่งขันกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี (Digital) ครั้งที่ 2

30 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) สมรรถนะดิจิทัลบัณฑิต

ประกาศผลและรางวัล การแข่งขันกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี (Digital) ครั้งที่ 2 
โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2565


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี (Digital) โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นกิจกรรมการสอบแข่งขันสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์และผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี (Digital) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ดังไฟล์ตามลิงก์นี้

คลิกลิงก์ >> ประกาศผลและรางวัลการแข่งขันกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี (Digital)  
กรอบแบบฟอร์มรายงานตัว >> คลิกแบบฟอร์มรายงานตัว 

** สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้ติดต่อกลับมายัง : คุณฟาติน สะนิ | Line / Tel. : 087-2929139 (ด่วน)