บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เตรียมการถ่ายทอดสด KM YRU Forum 2020

25 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 พ.ค. 2564 บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดเตรียมอุปกรณ์และทดสอบการถ่ายทอดสดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 (KM YRU Forum 2020) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 พ.ค. 2564