รับสมัครผู้เข้าอบรม "การออกแบบและสร้างภาพให้สวยด้วย Adobe Photoshop" (วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562)

6 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรม "โครงการการออกแบบและสร้างภาพให้สวยด้วย Adobe Photoshop" ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
รับสมัครจำนวน 30 คน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มิถุนายน 2562 ค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท คลิกสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ gg.gg/trainingit6203 

ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมท่านละ 700 บาท หลังจากที่ได้รับการยืนยันทางอีเมลจากคณะดำเนินการจัดอบรม ภายใน 3 วัน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ชื่อบัญชี นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ บัญชีเลขที่ 9323214000 เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ให้แจ้งชื่อผู้สมัครและส่งสำเนาหรือถ่ายภาพสลิปการโอนเงินมาที่ e-Mail : [email protected]

หมายเหตุ 
1. ก่อนชำระค่าสมัครลงทะเบียน ให้รอการตอบกลับทางอีเมล ยืนยันเข้าร่วมการอบรม จากคณะดำเนินการจัดอบรม ก่อนชำระค่าสมัครลงทะเบียน
2. รับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครลงทะเบียน ในวันจัดอบรม
3. หากผู้สมัครเข้าอบรมไม่ครบตามจำนวน ทางคณะกรรมการขอยกเลิกการอบรม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และคืนเงินค่าสมัครดังกล่าวให้ตามจำนวน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 073-299636 ต่อ 23200 หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite/

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด