ให้นักศึกษารหัส 58 เข้าสอบอัตลักษณ์ไอทีครั้งที่ 2/61 (เฉพาะคนที่ขอสอบนอกตาราง)

18 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษารหัส 58 (เฉพาะคนที่ขอสอบนอกตาราง) เข้าสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่นี่..คลิกเพื่อดูห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ 

 

หมายเหตุ
         หากมีปัญหาเรื่องการสอบและอื่นๆ ให้ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25-506 ชั้น 5 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด