รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

22 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาที่ขออนุญาตเลื่อนสอบและนักศึกษาที่ขาดสอบครั้งที่ 1 ให้เข้าสอบในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคาร 25 นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบรายละเอียดดังไฟล์แนบ

หมายเหตุ

1. นักศึกษาต้องมาถึงห้องสอบก่อน 30 นาที

2. แต่งกายชุดนักศึกษา

3. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบ

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้อง 303 อาคาร 25 โทรศัพท์ 073299699 ต่อ 23200 อีเมล์ [email protected]

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด