ประกาศผลสอบมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560 (2 สิงหาคม 2560)

3 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 บัดนี้  จึงขอประกาศผลการสอบ (ให้คลิกที่ชื่อด้านล่างนี้เพื่อดูผลการสอบ)

     

          (คลิกที่นี่) ประกาศผลสอบมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี วันที่ 2 สิงหาคม 2560

 

นักศึกษาที่สอบผ่านแล้วให้มารับเกียรติบัตรได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25-507 อาคาร 25 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ

       นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจะเปิดสอบอีกครั้งในช่วงประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ( โปรดติดตามข่าวสารทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา www.yru.ac.th )