บุคลากร

นายธนภัทร นาคิน
(หัวหน้างาน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23201)

อีเมล์ : [email protected]


นายซุลกิฟลี ยิงทา
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22405)

อีเมล์ : [email protected]


นายศิวกร มาศหิรัญ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299363 (23200)

อีเมล์ : [email protected]


นายสมยศ ดีวิจิตร
(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23203)

อีเมล์ : [email protected]