บุคลากร

นายธนภัทร นาคิน
(รักษาการหัวหน้างาน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23200)

อีเมล์ : [email protected]


นายซุลกิฟลี ยิงทา
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22405)

อีเมล์ : [email protected]


นายมะอูเซ็ง กอแล
(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23305)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวฟาติน สะนิ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22202)

อีเมล์ : [email protected]