ประชุมรายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารทรัพยากรองค์กร YRU ERP

28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

วันที่ 28 ก.พ.67 ได้มีการจัดประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ทีมงานพัฒนาระบบ YRU ERP) เพื่อกำหนดทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารทรัพยากรองค์กร YRU ERP ในรอบปีการประเมิน 2/2567 ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหวิทยาลัยฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้