ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและทดสอบการใช้งานระบบติดตามงบประมาณ (ERP)

28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

วันที่ 27 ก.พ.67 ได้เข้าร่วมนำเสนอและทดสอบการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร YRU ERP โมดุลติดตามงบประมาณ  (ผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมแต่ละไตรมาส) และปัญหาการรายงาน ผู้เข้าร่วมตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วม จำนวน 23 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-302 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา