ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบโมดูลพัสดุ : สวท.มรย.

3 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

วันนี้ (วันที่ 3 พ.ย.66) อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรงานพัสดุและทีมพัฒนาระบบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สวท.  เข้าร่วมประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบ ERP โมดูลพัสดุ ได้แก่ การจัดทำค่าเสื่อมครุภัณฑ์, การจัดทำระบบสินทรัพย์ FA, การจัดทำรายงานระหว่างก่อสร้าง โดยมี อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร กิจกการสภาและกฏหมาย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย อาคาร 20 ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา