ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP_V2 โดยทีมงานพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ITA)

15 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.65 เวลา 14.00 น. ได้มีการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP_V2 นำเสนอโดยทีมงานพัฒนาระบบ หน่วยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ITA) ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยลา โดยมีทีมพัฒนา ได้แก่ ไกรทพนธ์, นิรุซดุดดีน, สาทาริ, อาทิตย์ และฟาติน ทางทีมงานพัฒนาได้มีการพัฒนาในส่วนของโมดูลงบประมาณ การเงิน และพัสดุ