อบรมการใช้งานระบบจองห้อง Booking

4 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

วันนี้ (3 พ.ย. 65) เวลา 15.00 - 16.30 น.  บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบจองห้อง Booking  อบรมโดย นายอาทิตย์ ดือราโซ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้งานของระบบการจองห้องค้นคว้า ห้องประชุม และห้องต่างๆที่อยู่ในระบบ Booking  อบรมออนไลน์ผ่านระบบ google meet