รายงานปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และ การแก้ไขปัญหาจากผู้พัฒนาระบบ “บริษัท Infopro Business Solution”

17 พฤษภาคม 2559 (ฟาติน สะนิ) กิจกรรมล่าสุด

รายงานปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และการแก้ไขปัญหาจากผู้พัฒนาระบบ “บริษัท Infopro Business Solution”
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา