บริการให้งานพัสดุอบรมระบบคลังพัสดุ

27 เมษายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

วันนี้(27 เม.ย. 59) งานเทคโนโลีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการ กำกับดูแลการอบรมระบบคลังพัสดุ เพื่อจัดการคลังพัสดุประจำปี โดยระบบดังกล่าวเป็นโมดูลย่อยของระบบ ERP