ลงพื้นที่ส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ หน่วยงานกองกลาง งานธุรการ

8 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้ลงพื้นที่ส่วนราชการ หน่วยงานกองกลาง งานธุรการ เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ eDocYRU ในประเด็นทะเบียนหนังสือภายในและภายนอก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ จำนวนทั้งสิ้น 5 คน