รับสมัครอบรม "การใช้งาน Google Apps for Education (G Suite)"

2 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลนครยะลา และบุคลากรทั่วไปภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย Google apps for education (G Suite) ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 - เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้ – 5 มีนาคม 2561 จำนวน 35 ท่าน ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท สมัครเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/yru-google-apps-61 
 - สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 22202 สามารถติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของโครงการ ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ita (ข่าวการอบรม) 

การรับสมัคร
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์ http://gg.gg/yru-google-apps-61  ให้กรอกรายละเอียด และคลิกปุ่มส่งฟอร์ม

หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานผู้อำนวยการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     (Download ใบสมัครได้ที่ : http://gg.gg/register-doc)

หมายเหตุ รอการตอบกลับจากทีมงานเพื่อยืนยันการสมัครก่อน ท่านที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
1. ค่าสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม คนละ 300 บาท
2. ให้ชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียน หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากผู้จัดอบรม ภายใน 3 วัน โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี น.ส.โซฟีนา ยะขุ ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-0-64648-5
3. เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ให้แจ้งชื่อผู้สมัครและส่งสำเนาหรือถ่ายภาพสลิปการโอนเงินมาที่ e-Mail : [email protected], [email protected] 
4. ท่านสามารถชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 25 (อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549

หมายเหตุ
1. รับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครลงทะเบียน ในวันจัดอบรม
2. หากไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์