กิจกรรมประกวดสร้างสื่อ Infographic ในงานมรย.วิชาการ 60

7 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำกิจกรรมประกวดสร้างสื่อ Infographic ในงานมรย.วิชาการ 60  "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้สู่ Thailand 4.0" รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด