เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ (CMS)

19 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม

เชิญบุคลากรที่รับผิดชอบเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ (CMS) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 จำนวน 2 รอบ (รอบเช้า) เวลา 09.00-12.00 น. และ(รอบบ่าย) เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 ห้อง 605 ...ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณฟาติน สะนิ โทร 22300 อีเมล [email protected]