ลงชื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายไม่ได้ (ระบบ YRU Authen)

ลงชื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายไม่ได้ (ระบบ YRU Authen)

2016-07-11_152449

เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายแล้ว ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้

สาเหตุเกิดจาก 

  1. ลืมรหัสผ่าน
  2. เปลี่ยนรหัสผ่านในระบบบริการนักศึกษาแล้วข้อมูลยังไม่อัปเดท

วิธีแก้ไขเบื้องต้น

  1. ทดสอบเข้า ระบบบริการการศึกษา
  2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 073299676 หรือผ่านระบบ OSS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่