เชื่อมต่อ WiFi ไม่ได้ขึ้นข้อความ Windows was unable to connect to WiFi

attachfile_unable

เชื่อมต่อ WiFi ไม่ได้ขึ้นข้อความ Windows was unable to connect to WiFi

สาเหตุเบื้องต้นเกิดจาก Driver Wlan ไม่ตรงรุ่น

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น

  1. ถอนการติดตั้ง Driver Wlan
  2. ติดตั้ง Driver Wlan ให้ตรงรุ่นที่ใช้งานจริง
  3. ทำการทดสอบการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ
สามารถ ติดต่อทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 5 ห้องงานระบบเครือข่าย

โทร 073299676  หรือ 22400